Welke kaarten zijn er om een andere mindset aan te leren?

Expeditie-ik® is een methodiek voor coaches, die bestaat uit kwaliteitskaarten, een praatplaat, handleiding en kaarten over mindset, emoties en wensen.

De methodiek

De methodiek helpt bij hulpvragen op het gebied van faalangst, slaapproblemen, emotie regulatie, sociale contacten, leren omgaan met frustratie, omgaan met perfectionisme, grenzen stellen en zoveel meer.

Een groeimindset is bijna nooit van nature aanwezig bij alles wat we doen. Door tijdens de coachingssessies met Expeditie-ik® je te richten op de overtuigingen en deze om te buigen, kan je een andere denkwijze aanleren. Soms ben je voor bepaalde activiteiten juist erg gericht op groei, terwijl je bij andere activiteiten jezelf op de rem zet.

Hulpvraag vanuit de mindset theorie

Door de vraag, hulpbronnen en kwaliteiten te visualiseren ontdekken mensen welke nieuwe stappen zij kunnen maken. Het geeft hen nieuwe inzichten in zichzelf. Het identificeren met de figuren van de methodiek maakt dit proces makkelijker.

Hoe coach ik een groei mindset?

Is de hulpvraag vanuit de mindset theorie dan kan je daar prima mee aan de slag. Benadruk het doorzettingsvermogen, de aanpak van het kind en zijn inzet. Het coaching is gericht op het inzetten van kwaliteiten en er wordt feedback gegeven op de inzet. In de handleiding zijn verschillende werkvormen die ingezet kunnen worden bij voor een groei mindset.

Ga naar de webshop om Expeditie-Ik direct te bestellen.